Anica Zupunski

EFIAP/g, F1 FSS

Serbia

Rođena 1946. Godine od majke Ane Špecik i oca Milana Adžić, u Zrenjaninu. Medicinski fakultet završila u Sarajevu. Kao lekar, internista-nefrolog, radila u Novom Sadu, gde i sada živi sa porodicom.

Od 2000. Godine član je Foto kino i video saveza Vojvodine, a od 2006. i Foto saveza Srbije. Učestvovala na preko 500 kolektivnih izložbi u zemlji i svetu. Dobitnik je više nagrada i priznanja.

2009. godine imala samostalnu izložbu u Novom Sadu: Time written with light.

Fotografije joj se nalaze u knjigama: This way Serbia, Ivana Nikolendžića - autora projekta; Ljudi sa tri oka, Borivoja Mirosavljevića - MFJ; Bagrem beli, Kulturno-istorijskog društva Pčesa; Umetnost - prva ljubav u drugom planu, Vesne Majher, novinara i slikara; i u info kartama Zlatno podunavlje i Vinari i vina Vojvodine, akademika MSA Vojislava Devića i Petra Samardžije.

2012. godine Foto savez Srbije joj je dodelio izlagačko zvanje fotografa prve klase.

2021. godine od Međunarodnog udruženja umetničke fotografije, FIAP, dobija zvanje EFIAP/Gold.

2014. godine i 2016. Godine bila je među 10 najuspešnijih autora u Foto savezu Srbije.

 

Aktivan je član Sekcija za humanost, umetnost i kulturu Društva lekara Vojvodine SLD.

All content is © 2020 by FIAP EC NS. All rights reserved.