Vojislav Vojo Pesterac

MF FSS, EFIAP/d2, Hon.FtGM

Serbia

Majstor fotografije Foto Saveza Srbije, Excellence FIAP/Diamond 2, Hon.FtGM

Rođen u Čačku 14. Jula 1951. godine, Osnovnu školu i Gimnaziju završio u Čačku i diplomirao na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu. Živi u Čačku i član je Foto kino kluba "Čačak" od osnivanja 1977. godine, i član Foto saveza Jugoslavije i Srbije.

Prvu fotografiju izlagao je na izložbi fotografija Deca Jugoslavije 1964. godine, za koju je dobio nagradu Fotokemike, a fotografijom se aktivno bavi od 1977. godine.

Do sada je učestvovao na 1082. izložbe, od toga 842 međunarodne u 68 zemalja celog sveta, održao je 30 samostalnih izložbi i dobio 645 nagrada.

Za odanost fotografiji, klubu i savezu proglašen je za zaslužnog člana FKK "Čačak" i nagrađivan je plaketom "Boris Kidrič", Plaketom Narodne tehnike, Majskom nagradom i diplomom Foto saveza Jugoslavije i Srbije, a za postignute rezultate u oblasti umetničke fotografije Foto savez Srbije dodelio mu je umetničko zvanje "Majstor fotografije FSS", a Internacionalna federacija umetničke fotografije (FIAP), zvanje Excellence FIAP/Diamond 2.

Na listi 10 najuspešnijih autora FSS je devet godina za redom, 2012.- deseti, 2013.- drugi,  2014.- četvrti, 2015. i 2016.- prvi, 2017.- treći, 2018.- drugi, 2019.- prvi i 2020.- Drugi.

All content is © 2020 by FIAP EC NS. All rights reserved.