Foto-klub Kragujevac

Serbia

Fotografija u Srbiji je neraskidivo vezana za fotografiju u Kragujevcu, prvom glavnom gradu moderne Srbije. Foto-klub Kragujevac je osnovan 2013. godine da bi nastavio tradiciju klupske fotografije koja u ovom gradu postoji skoro sto dvadeset godina.

Foto-klub Kragujevac je danas jedan od najvećih u Srbiji i udružuje brojne autore sa najvišim umetničkim zvanjima u oblasti kreativne fotografije i mlade članove, kojima pružamo okvir za stvaralački razvoj. Naši članovi imaju priliku da predstave svoje nove radove na redovnim mesečnim konkursima fotografije. Na osnovu marljivog i posvećenog rada Foto-klub Kragujevac je drugu godinu zaredom (2019/2020) najuspešniji foto-klub u Srbiji.

Pod pokroviteljstvom Foto-saveza Srbije i međunarodnih fotografskih saveza (FIAP, PSA, MoL) foto-klub je tokom prethodnih godina organizovao dvadeset međunarodnih fotografskih konkursa (Good Light, Through the Viewfinder, Shadow Hunter) na kojima je učestvovalo više hiljada autora iz preko osamdeset zemalja sveta.

Uspostavili smo kontakte i negujemo odlične odnose sa autorima iz Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Turske, Poljske i SAD. Želimo da upoznamo autore iz bratskih gradova i zato vas pozivamo da predstavite vaš klub i vaše članove.

All content is © 2020 by FIAP EC NS. All rights reserved.