Vladimir Djinic

EFIAP/b

Serbia

Vladimir Đinić is a master of tecnical sciences who graduated at Faculty of transport and traffic enginering. For over the last thirty years he has expressed his artistic visions through photography. He owns a EFIAP/ b title.

Motives and sights captured in phographs tell a story about Vladimir’s versatile affinities - from nature, landscapes, life itself to architecture and abstract motives that create an alternative reality. His photographs are various in themes, revealing a good sense for composition and richness in details.

Authors’s photographs are created with mindfulness and power od expression. Seeing these sights and motives, we are able to feel a mutual artistic experience. This is how we share the plenty of impressions.

 

Владимир Ђинић је по образовању и струци саобраћајни инжењер, магистар техничких наука који свој свет личног уметничког изражавања налази у фотографији, којом се бави преко тридесет година. Носилац је звања EFIAP/b.

Призори и мотиви на фотографијама, ухваћени у тренутку и замрзнути у времену, говоре о  разноврсним интересовањима Владимира Ђинића - од природе, пејзажа, живота у пуноћи појава, све до архиректуре и фотографија са елементима апстрактонг којима гради измењену стварност. Тематски разноврсне, све ове фотографије увек одају смисао за добру композицију и детаље изабраних мотива.

Кад пред собом имамо призоре, настале од ауторског промишљања и моћи изражавања, као што нам то поручују фотографије Владимира Ђинића, не присуствујемо  само пукој репродукцији  стварности, већ заједничком уметничком доживају. То је богатство утисака које делимо.

All content is © 2020 by FIAP EC NS. All rights reserved.