Jan Valo

KMF FSS

Serbia

Jan Valo rođen  je 29. novembra 1964.godine. Živi sa porodicom u Novom Sadu u kojem je i zaposlen u marketingu firme „Energotehnika Južna Bačka“.

Izlažući i osvajajući mnogobrojne nagrade na izložbama u Srbiji i inostranstvu stekao je umetničko zvanje Kandidat majstora fotografije Foto saveza Srbije.

Svoju prvu samostalnu izložbu ''Na putu sudbine'' imao je u svom rodnom Kisaču 2018. godine. Izložba je potom bila izložena i na fotografskom festivalu u Kumanovu  i Svetom Nikoli u Severnoj Makedoniji.

Član je Foto komune „24. Kadar“ iz Novog Sada i „Grupe 32“ iz Beograda, a godinama je bio aktivan i u Fotografskom klubu Vojvodina.

Uživa učestvujći na mnogobrojnim fotografskim susretima, oplemenjujući tako svoje znanje družeći se i razmenjujući iskustva i energiju sa kolegama.

Valo fotografiju posmatra kao celinu koja za njega nije kompletna ako je nije doživeo neposredno pre stvaranja, u momentu zamrzavanja trenutka i ako joj nije dao život plasirajući je publici.

All content is © 2020 by FIAP EC NS. All rights reserved.