Maja Stosic

EFIAP, KMF FSS

Serbia

Maja Stošić (devojačko prezime Aranđelović) je rođena 14. Jula 1975. godine.

Od 2000 do 2008 radi kao turistički vodič u Crnoj Gori, gde nastaju prve umetničke fotografije.

2004. godine prvi put izlaže na kolektivnoj izložbi foto kino kluba "Paraćin", postaje član istog foto kluba i član Foto Saveza Srbije. 2007 dobija zvanje FA1FSS, 2011 dobija zvanje KMF FSS, 2012 stiče međunarodno zvanje AFIAP, 2015 stiče međunarodno zvanje EFIAP.

Do sada učestvovala na preko 200 međunarodnih grupnih izložbi, osvojila oko 100 nagrada.

Na listi 10 najaktivnijih fotografa Foto Saveza Srbije je bila 4 puta : 2007, 2008, 2009 i 2018. godine.

Priredila je sledeće samostalne izložbe:

Kao tempera: 2008 Projekcija fotografija Paraćin.

Sačuvano od zaborava: 2013  Banatski Brestovac

2014 Paraćin

2014 Sremska Mitrovica

2015 Aranđelovac

2018 Čačak.

Sva ta deca: 2018 Paraćin. Boje sela: 2019 Novi Sad

All content is © 2020 by FIAP EC NS. All rights reserved.