Milan Markovic

EFIAP, MF FSS

Serbia

Rođen je u Valjevu 1960. godine. Zaposlen je kao profesionalni fotograf u Zavodu za zaštitu spomenika kulture Valjevo.  Od 1979. Godine uspešno je izlagao na 940 kolektivnih fotografskih i likovnih izložbi kod nas i u svetu i pri tom osvojio 309 nagrada i priznanja. Član je Foto kluba Valjevo.

Organizovao je više izložbi fotografija (klubskih, međuklubskih, međunarodnih) kao i više samostalnih  izložbi, projekcija i predavanja kako naših tako i stranih renomiranih autora.

Imao je 28 samostalnih izložbi. Devet  puta je bio na prvom mestu rang liste naj uspešnijih fotografskih stvaralaca Srbije. Član žirija i selektor na više domaćih i međunarodnih izložbi. Fotografije su mu objavljivane u mnogim stručnim knjigama, časopisima, katalozima i brošurama kako fotografskim tako i iz oblasti zaštite spomenika kulture u Srbiji i inostranstvu.

U Foto Savezu Srbije ima zvanje  MF FSS - Majstor Fotografije FSS (dobijeno 2005. godine) a od međunarodne orgnizacije FlAP dobio je zvanja AFIAP- Artiste FlAP (2004. godine) i EFIAP- Excellence FlAP (2007. godine).

All content is © 2020 by FIAP EC NS. All rights reserved.