Danilo Cvetanovic

AFIAP, MF FSS, ULUPUDS

Serbia

Rođen 12.03.1942. u Beograd-u, gde je završio Elektro tehnički  fakultet. Po profesiji je foto reporter (penzioner).

1963 je završio osnovni kurs fotografije.

1964 prvi put izlagao na izložbi svoje fotografije.

1973 dobio zvanje AFIAP Međunarodne foto organizacije FlAP.

1978 postao Majstor  Foto Saveza Jugoslavije.

1978 postao Likovni umetnik  Fotografije  u ULUPUDS-u.

2005 Nagrada za životno delo ULUPUDS-a.

Priznanja: Zlatna, Srebrna, Bronzana medalja Narodne Tehnike Jugoslavije.

Do sada je odrzao 15 samostalnih izložbi u Beogradu, Novom Sadu, Čačku, Valjevu, Banatskom Brestovcu,Titogradu i Tivtu.

Jugoslovenske međuklupske izložbe, podaci vođeni samo do 1979: 220 izložbi,  607 fotografija, 82 nagrade. Međunarodne izložbe, podaci vođeni samo do 1979: 72 izložbe, 105 fotografije, 13 nagrada.

All content is © 2020 by FIAP EC NS. All rights reserved.