Borislav Milovanovic

EFIAP/b, ESFIAP, EPSA, GPU CR3, F1 FSS

Serbia

Rođen 1963 u Boru gde i živi. Po zanimanju Diplomirani mašinski inženjer. Radi u DDOR Novi Sad kao procenitelj šteta.

Fotografijom počeo da se bavi 1977. Do sada učestvovao na preko 500 kolektivnih izložbi (200 pod patronatom FlAP-a) i osvojio preko 120 nagrada i pohvala. Održao jednu samostalnu izložbu.

Nosilac zvanja EFIAP/g, ESFIAP, EPSA, GPU CR3 i F1 FSS. Na  listi 10 najuspešnijih autora u FSS za 2014. 2015. i 2016. godinu. U Foto savezu Srbije 3 godine obavljao dužnost Komesara za saradnju sa inostranstvom. Kao Predsednik Foto kluba Dunav organizovao 20 izložbi pod patronatima FlAP i PSA.

Žirirao preko 100 izložbi u Srbiji, Finskoj, Norveskoj, Austriji, Mađarskoj, Slovačkoj, Hrvatskoj, Bosni, Crnoj Gori, Makedoniji i Bugarskoj.

All content is © 2020 by FIAP EC NS. All rights reserved.